عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

[ad_1]

عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس پروفایل پاییزی به همراه اشعار زیبای پاییزی

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل پاییزی را می‌بینیم.
امروز مجموعه اي از عکس هاي عاشقانه، غمگین و همچنین پروفایل هاي
مخصوص متولدین فصل پاییز رابه همراه اشعار منتخب و زیبای پاییزی
مرور می‌کنیم. فصل پاییز دوباره از راه رسید و آرام آرام آماده
رسیدن هوای سرد و برگ هاي زرد و البته خاطرات تلخ و شیرین مان
می‌شویم.

عکس نوشته پاییزی + شعرهای زیبای پاییزی

1612971593 221 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

متن ادبی در مورد فصل پاییز

اي باغبان اي باغبان آمد خزان آمد خزان

بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان

اي باغبان هین گوش کن ناله درختان نوش کن

نوحه کنان از هر طرف صد بی‌زبان صد بی‌زبان

هرگز نباشد بی‌سبب گریان دو چشم و خشک لب

نبود کسی بی‌درد دل رخ زعفران رخ زعفران

حاصل درآمد زاغ غم در باغ و می‌کوبد قدم

بیشتر بخوانید:  چندین سخن از بزرگان درباره انسانیت

پرسان بـه افسوس و ظلم کو گلستان کو گلستان

1612971593 72 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

متن پاییزی ناب

1612971593 620 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس پاییز

1612971594 824 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

متن ادبی زیبا درباره پاییز

1612971594 343 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

پاییز میرسد کـه مرا مبتلا کند

با رنگ‌هاي تازه مرا آشنا کند

پاییز میرسد کـه همانند سال پیش

خودرا دوباره در دل قالیچه جا کند

او میرسد کـه از پس نه ماه انتظار

راز درخت باغچه را برملا کند

او قول داده اسـت کـه امسال از سفر

اندوه‌هاي تازه بیارد، خدا کند

او می رسد کـه بازهم عاشق کند مرا

او قول داده اسـت بـه قولش وفا کند

1612971594 298 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

متن رسیدن پاییز

1612971595 844 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

متن پاییزی برای اینستاگرام

1612971595 568 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

متن پاییز و عکس پاییزی

%name عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

اندک اندک میشود فصل خزان

فصل رنگ و باد و باران، شعر نهان

با دو صد رنگین کمان رنگ‌ها

با خروشی از دل فریادها

با سکوتی چون سکوت عاشقان

با خروشی چون خروش آسمان

نرم نرمک می رسد اینک خزان

فصل رنگ و آشتی و عشق زمان

بیشتر بخوانید:  داستان ضرب المثل خودش را بیار ولی اسمش را نیار

با صدای خش خش برگ‌ها، بر بادها

میکشد دل را سوی دلدارها

1612971595 894 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

کانال متن پاییزی

1612971595 814 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس های عاشقانه پاییز

1612971595 268 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس نوشته پاییز در راه است

1612971595 515 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

وزیدن گرفته‌ست باد خزان

بـه گوش آید از دور داد خزان

گل و سبزه و برگ‌هاي قشنگ

مباشید غافل ز یاد خزان

نخواهد ز بین شـما هیچ یک

برد جان بدر از جهاد خزان

بـه سویی فتد هر یک از جمعتان

ز توفان تند ز یاد خزان

کنونی کـه هستید بر شاخه‌ها

بـه دور از گزند و عناد خزان

از این بزم جانبخش سودی برید

کـه محوش کند انجماد خزان

1612971596 992 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

پروفایل پاییزی غمگین

1612971596 21 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس نوشته متولد پاییز

1612971596 252 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس نوشته پاییزی

1612971596 273 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

پاییز یک شعر اسـت یک شعر بی‌مانند

زیباتر و بهتر از انچه می خوانند

پاییز، تصویری رؤیایی و زیباست

مانند افسون اسـت مانند یک رؤیاست

با برگ می‌رقصد با باد می خندد

در بازی‌اش با برگ او چشم می‌بندد

بیشتر بخوانید:  ماسک عجیب یک مسافر در مترو!

تا میشود پنهان برگ از نگاه او

پاییز میگردد دنبال او، هر سو

هرچند در بازی هر سال، بازنده‌ست

بسیار خوشحال اسـت روی لبش خنده‌ست

مانند یک کودک خوب و دل انگیز اسـت

یا بهتر از اینها: پاییز، پاییز اسـت

1612971597 912 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

پروفایل پاییزی عاشقانه

1612971597 409 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس پروفایل متولدین پاییز

1612971598 829 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس پروفایل پاییزی دخترانه

1612971598 299 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

تـو مثل راز پاییزی و مـن رنگ زمستانم

چگونه دل اسیرت شد سوگند بـه شب نمیدانم

تـو فکر خواب گل‌هایي کـه یک شب باد ویران کرد

و مـن خواب تـو را می بینم و لبخند پنهانم

تـو مثل لحظه‌اي هستی کـه باران تازه می گیرد

و مـن مرغی کـه از عشقت فقط بی‌تاب و حیرانم

تمام آرزوهایم زمانی سبز می گردد

کـه تـو یک شب بگویی دوستم داری تـو می دانم

1612971598 644 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

عکس پروفایل عاشقانه پاییزی

1612971598 987 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

پروفایل متولد پاییز

1612971598 606 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

25 عکس پروفایل پاییزی

1612971599 204 عکس پروفایل پاییزی عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار عکس پروفایل پاییزی (عکس های عاشقانه، غمگین و معنی دار)

برگرفته از پارس ناز

[ad_2]

مطلب پیشنهادی

عکس نوشته های زیبا درباره مادر

[ad_1] عکس نوشته های روز مادر عکس نوشته درباره مادر تبریک روز مادر متن تبریک …